YEMEK FİYATLARI
03.07.2017

 YEMEK FİYATLARI

GÖSTERGE                     SINIFI                                                                ÜCRET/¨

--                                      Öğrenci                                                                2,00.-

0-1100’e kadar              İdari Personel                                                    5,75.-

                                         (Y.Hiz.,G.İ.H.,Tekn.,Hemşire,H.Bakıcı)            

1100-2200’e kadar        İdari Personel                                                    5,80.-

                                         (Şef, İç Denetçi,Psikolg,M.Hiz.Uzm.,              

                                         Ş.Müd.,Fak.Sek.,Araştırmacı,Diyetisyen,

                                         Tabip,Biyolog,Müh.,Kimyager)

2200-3600’e kadar        İdari- Akademik Personel                               5,80.-

                                         (Gn.Skrt.,Gn.Skrt.Yard.,D.Bşk.,

                                         Yard.Doç.,Öğr.Gör.,Uzman,

                                         Arş.Gör.,Okutman,Avukat)

3600-4800’e kadar       Akademik Personel                                           6,90.-

                                         (Doçent)

4800-Yukarı Olanlar    Akademik Personel                                            7,35.-

                                         (Profesör)

Sözleşmeli Personel (4-B)                                                                        5,75.-

                                                       

II.Öğün Yemek Bedeli                                                                                 8,00.-

 

Günlük Misafir Yemek Bedeli  (K.D.V.Dahil)                                           8,00.-