Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

         Öğrencilerin; psikolojik danışmanlık ve rehberlik, kısmi zamanlı çalışma, yemek bursu, burs, kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamayı ve gençlerde bilinmesi gereken en temel sağlıklı yaşam bilgileri sayesinde farkındalık yaratarak, sağlık bilincini oluşturmayı amaçlamaktadır.  Hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlar.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri     

          Üniversite öğrenimine başlamak; yeni bir şehir, yeni bir okul, yeni bir çevre çoğu kez beraberinde bazı güçlükler getirmektedir. Bu güçlükleri çözmede öğrencilere yardım etmek üzere Mediko-Sosyal Merkezi içinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Birimi bulunmaktadır. Öğrencilerin karşılaştıkları; duygusal, sosyal, eğitime veya meslek ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar ve bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetlerini yürütür:

 • Yeni giren öğrencilere, üniversite, kuralları ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak,
 • Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
 • Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak,
 • Öğrencilere ileride sahip olacakları mesleğe ilişkin bilgiler vermek ve onları çevredeki iş imkanlarından haberdar etmek. Özel kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak, mezunlara iş bulmaya yardımcı olmak ve işe yerleştirilen mezunları imkanları ölçüsünde izlemek,
 • Duygusal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danışma yapmak. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak,
 • Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce ön görüşme yapılmasını ve gerektiğinde onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak.
 • Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek.

Öğrencilere Verilen Diğer Danışmanlık Hizmetleri:

 • Stresle başa çıkma.
 • Etkili ders çalışma.
 • Uyum güçlükleriyle başa çıkma.
 • İletişim becerilerinin kazandırılması.
 • Sınav kaygısıyla başa çıkma.
 • Kendini gerçekleştirme.
 • Kişiler arası ilişkilerdeki güçlüklerle başa çıkma.

Burslar

       Üniversitemiz başarılı öğrencilerinden maddi durumu zayıf öğrencilere, her yıl belirlenen kontenjanlar dahilinde burs verilmektedir.
Ayrıca; maddi durumu zayıf ve sporcu 1000 öğrenciye ücretsiz öğle yemeği hizmeti verilmektedir.

Kısmi Zamanlı Statüde Çalışma

       Üniversitemizin öğrenciye hizmet veren birimlerinde (spor tesisleri, yemekhane, kütüphane, bilgi işlem, fakülteler vb.) hizmetlerin aksamadan yerine getirilebilmesi amacıyla 250 öğrencimiz kısmi zamanlı statüde, saat ücretli olarak çalıştırılmaktadır.