Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

         Öğrencilerin; kısmi zamanlı çalışma, yemek bursu, burs, kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamayı ve gençlerde bilinmesi gereken en temel sağlıklı yaşam bilgileri sayesinde farkındalık yaratarak, sağlık bilincini oluşturmayı amaçlamaktadır.  Hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlar.

GENÇLİK DANIŞMA BİRİMİ

        Gençlik Danışma Birimi gençlerde bilinmesi gereken en temel sağlıklı yaşam bilgileri sayesinde farkındalık yaratmak, sağlık bilincini oluşturmak ve davranış değişikliği yaratmayı amaçlamaktadır. Sağlıklı bir yaşam için alınması gereken önlemlerin pek çoğu günlük yaşamımızda uygulamamız gereken küçük ve kolay çabalardan oluşur. Günlük yaşamı düzenleyen bazı temel kuralları bilerek uygulamak ve sağlığımızı korumak,  diğer bireylerle paylaştığımız yaşamı kolaylaştırır. Bu kurallardan en önemli bazıları temizlik, sağlıklı beslenme, bedensel ve zihinsel çalışma, düzenli yaşam, sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerden uzak durma, kazalardan korunma, sorunlarla başa çıkmada doğru ve uygun yöntemler kullanmaktadır. 

Birimimizde yürütülen faaliyetler

 - Danışmanlık ve klinik hizmetleri (bireysel, grup danışmanlığı) verir.

 - Bilgilendirme toplantıları (sınıf,  kulüp, yurt vb.) düzenler.

 - Konferanslar ve seminerler düzenler.

 - Dış ulaşımda koordinasyonu sağlar. (Sağlık Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer  üniversitelerin Gençlik Danışma  Birimleriyle işbirliği sağlamakta ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.)

 - Uluslararası ve ulusal gençlik çalışmalarında yapılan organizasyonlarda yer alarak üniversitemizi temsil  eder. (Türk-Alman gençlik çalıştayı,    Uluslararası gepgenç festivali vb.)

 - Broşür, kitap ayıracı,  afiş hazırlama ve slogan üretir.

 - Önemli günlerde (  1 Aralık Dünya AIDS günü,  Dünya Hepatit Bilinçlendirme Günü, Yeşilay   Haftası,  31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma Günü ve Üniversitenin tanıtım günlerinde) kısa bilgilendirmenin  yanı sıra   stantlar açarak günün anlam ve önemini belirten broşür ve kitap ayıracı dağıtır.

 - Gönüllü ve istekli  öğrenciler arasından   seçilenlere sağlık   okuryazarlığı, cinsel sağlık, üreme sağlığı    konularında akran eğitmenleri yetiştirir.

 - Akran eğitmenlerinin yıl içindeki eylem planını belirler ve aktivitelerden sonra standart akran eğitmeni değerlendirmelerini yapar, raporlar.

 - Gençlik Danışma Kulübüne danışmanlık yapar, çalışmalarının yürütülmesinde destek olur.

 BURSLAR

       Üniversitemiz başarılı öğrencilerinden maddi durumu zayıf öğrencilere, her yıl belirlenen kontenjanlar dahilinde burs verilmektedir.

Ayrıca; maddi durumu zayıf ve sporcu 1000 öğrenciye ücretsiz öğle yemeği hizmeti verilmektedir.

KISMİ ZAMANLI STATÜDE ÇALIŞMA

       Üniversitemizin öğrenciye hizmet veren birimlerinde (spor tesisleri, yemekhane, kütüphane, bilgi işlem, fakülteler vb.) hizmetlerin aksamadan yerine getirilebilmesi amacıyla 250 öğrencimiz kısmi zamanlı statüde, saat ücretli olarak çalıştırılmaktadır.