2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yemek Bursu Duyurusu
16.09.2019

                    2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YEMEK BURSU DUYURUSU

          Üniversitemizde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerimizin öğle ve ikinci öğretim yemeği ihtiyaçlarının yemek bursu olarak ücretsiz karşılanabilmesi için 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında kontenjan dahilinde yemek bursu verilecektir.

        Yemek Bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerimizin ilişikte bulunan "Başvuru Formunu"  doldurarak kendi Fakülte /Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu / Enstitülerine 23 Eylül - 07 Ekim 2019  tarihleri arasında müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

          Yemek bursundan doğrudan faydalanabilecek öğrenciler

  • Sağlık Raporuyla belgelendirmek şartıyla % 40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler;
  • Anne, baba ve kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,
  • Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler,
  • Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler,

        Yemek bursu alamayacak öğrenciler

  • Yemek bursuna başvurmak istediği tarihte okula giriş tarihi itibariyle, bir öğretim yılı kaybı bulunan öğrenciler,
  • Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücretle çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
  • Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerine,
  • Yabancı Uyruklu ve TÖMER’li öğrencilere,
  • Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilere yemek bursu verilmez.

 YEMEK BURSU ZAMAN ÇİZELGESİ

                   Başvuru : 23 Eylül 2019 – 07 Ekim 2019

                   Birim Burs Komisyonlarının Değerlendirmesi: 08 Ekim – 14 Ekim 2019

                   Listelerin En geç S.K.S Daire Bşk Gönderilmesi: 18 Ekim 2019

                   S.K.S Daire Başkanlığı Yönetim Kurulunda Karar Alınması: 21-22 Ekim 2019

                  Yemek Bursuna Hak Kazanan Öğrencilere Duyuru Yapılması: 23 Ekim 2019                  

                  Yemek Bursu Başlama Tarihi: 04 Kasım 2019

       

                   YEMEK BURSU BAŞVURU FORMU için tıklayınız.