Genel Bilgi

      Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Üniversitemiz öğrencilerinin; beden ve ruh sağlığının korunması, hasta olanların tedavi edilmesi, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, ilgi alanlarının kazandırılması, sağlık ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmet sunma, birlikte çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlılarının kazandırılması amacı ile kurulmuştur.

      Bu sebeple Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi, aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

      Öğretim yılı kayıt döneminin başlaması ile birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’ nca çeşitli; fakülte, yüksek okul, ve enstitülerimize kayıt yaptırmak üzere müracaat eden ve artık Üniversitemizin bir ferdi olan yeni öğrencilerimizin ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi amacıyla ilgi alanları tespit edildikten sonra öğrencilerimizin bu alanda faaliyet göstermeleri için yönlendirme ve seçmeler yapılarak faaliyetlere başlanılmaktadır.

      Üniversitemizde, Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ ne tabi, Başkanlığımıza ve birimlere bağlı olarak faaliyet gösteren çeşitli kulüpler ve topluluklar bulunmaktadır. Bu topluluk ya da kulüpler her öğretim yılında olduğu gibi bu öğretim yılında da yeni katılımlarla çalışmalarını sürdürecek ve Sağlık,  Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından tüm çalışmaları desteklenecektir.