Valide Malhatun Anaokulu Gündüz Bakım Evi Müdürlüğü

VALİDE MALHATUN ANAOKULU GÜNDÜZ BAKIM EVİ MÜDÜRLÜĞÜ  validemalhatunanaokulu.ogu.edu.tr

Görevin Kısa Tanımı :

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mensupları, 36-69 ay arasındaki çocuklarının okul öncesi eğitim hizmetlerini sağlamak.

İşi Yapmakla Sorumlu Personelin Unvan ve Nitelikleri :

 1. Kurumun ve birimin hedeflerinin en üst seviyede gerçekleştirilmesi için maiyetindeki personele liderlik eder. Zamanı yerinde ve düzenli kullanır.
 2. Tüm faaliyetlerinde öğrencilerin ve çalışanların memnuniyetini arttırmayı ön planda tutar.
 3. İşin yapılışı sırasında istenen ve arzu edilen sonuçların elde edilmesine odaklanır.
 4. Kurumdan hizmet alan tüm paydaşları memnun edecek şekilde işleri düzenler
 5. Birimin hedeflerine ulaşması için kısa ve uzun vadede planlama yapar
 6. İşin gerektirdiği konularda çekingen davranmaz, sorumluluk alır riskleri de göz önünde bulundurarak insiyatif kullanır.
 7. Üst yöneticilerle ilişkilerini Kurum kültürüne uygun olarak düzenler ve sağlıklı bir bilgi akışı sağlar.
 8. Görev alanıyla ilgili alan ve mekanların korunması, bakım ve her türlü onarım ile eksiklerin giderilmesi için üstleri ile irtibat kurar ve gereğini yapar.

 

Yapmakla Sorumlu Olduğu İşler :

 1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mensupları 36-53 ay arasındaki çocuklarının eğitim sorumluluğunu paylaşmak, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, dil, fiziksel gelişim ve potansiyellerini destekleyerek; gereken yenilikçi ve özgün okul öncesi eğitim hizmetlerini sunmak.
 2. Çocukların, dil, problem çözme, düşünme becerileri ile ahlâki gelişimlerini geliştirmek,
 3. Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimlerini destekleyecek okul öncesi eğitim programını uygulamak,
 4. Okul aile işbirliğini sağlamak ve destekleyici eğitim programlarını sunmak aileleri okul öncesi eğitim, çocuk gelişimi ve eğitimi hakkında bilgilendirmek ve rehberlik yapmak,
 5. Çocukların temel yaşam becerileri olan beslenme, barınma, dinlenme, birlikte çalışma becerileri kazanmalarını sağlamak,
 6. Çocukların saygı, özgüven, dürüstlük, hoşgörü, paylaşım, işbirliği ve yardımlaşma gibi millî ve insanî değerleri kazanmalarını destekleyecek etkinlikler yapmak,