• Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
Fotoğraf Galerisi

 

Yemek Menüsü
Anket
Formlar
İletişim Formu
Tanıtım Videosu
2023-2024 ÖĞRETİM YILI YEMEK BURSU DUYURUSU
19.09.2023

2023-2024 ÖĞRETİM YILI YEMEK BURSU DUYURUSU

Üniversitemizde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerimizin öğle ve ikinci öğretim yemeği ihtiyaçlarının yemek bursu olarak ücretsiz karşılanabilmesi için 2023-2024 Öğretim yılında kontenjan dahilinde 01 Kasım 2023-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yemek bursu verilecektir.

Yemek Bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerimizin ilişikte bulunan Başvuru Formunu doldurarak kendi Fakülte /Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu / Enstitülerine müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

YEMEK BURSUNDAN DOĞRUDAN FAYDALANABİLECEK ÖĞRENCİLER

 • Sağlık Raporuyla belgelendirmek şartıyla % 40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler;
 • Anne, baba ve kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,
 • Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler,
 • Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler,

 

Önemli Not:  (Yemek bursundan doğrudan faydalanabilme şartlarını taşıyan öğrencilerimizin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.)

        YEMEK BURSU ALAMAYACAK ÖĞRENCİLER

 • Yemek bursuna başvurmak istediği tarihte okula giriş tarihi itibariyle, bir öğretim yılı kaybı bulunan öğrenciler,
 • Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücretle çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
 • Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerine,
 • Yabancı Uyruklu ve TÖMER’li öğrencilere,
 • Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilere yemek bursu verilmez.

 

Yemek Bursu Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

Öğrenci Kulüpleri Genel Kurul Duyurusu
18.09.2023

2023-2024 ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA DUYURUSU
19.09.2023

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA DUYURUSU

2023-2024 Öğretim yılında akademik takvim süresince, Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nda belirlenen kontenjan sayısına göre, 01.11.2023-14 Haziran 2024 tarihleri arasında  Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılacaktır. Aşağıdaki şartları sağlayan, Ön lisans, Lisans ve Tezli Yüksek Lisans öğrencileri Başvuru Formunu doldurarak ilgili Fakülte/Yüksekokul ve Enstitülerine teslim etmeleri gerekmektedir.  

 

Kısmi Zamanlı Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

 

KISMI ZAMANLI ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

1-Tezsiz yüksek lisans özel öğrenci hariç olmak üzere Üniversitemize kayıtlı öğrenci olmak.

2-Disiplin cezası almamış olmak

3-Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak.

4-Çalışırken iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.

5-Yabancı uyruklu öğrenci olmamak.

6-S.K.S.Daire Başkanlığı çalıştırılacak işin özelliği nedeniyle özel koşullar belirleyebilir.

 

 

İŞ SÜRESİ, İDARİ VE MALİ HÜKÜMLER

1-Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerin çalışma süresi ayda en çok 60 saattir.

2-Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

3- Kanun’larda Ulusal Bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte hafta sonu gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işini gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.

4- Hafta sonu gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde birim yöneticisi Cumartesi ve Pazar günleri dahil olmak üzere kısmi zamanlı öğrencilere günün 08:00–23:00 saatleri arasında görev verebilir.

5- Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılan öğrenciler bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.

6- Sosyal güvenlik kurumuna giriş yapılmadan öğrenci çalıştırılamaz.

7- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 82.maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olamaz hükümleri uygulanır.

8- Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret 4857 sayılı iş kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

KISMI ZAMANLI ÖĞRENCİLERİN DAVRANIŞ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

1- Kısmi zamanlı öğrenciler öğrenci disiplin yönetmeliğine uymak zorundadır.

2- Kısmi zamanlı öğrenciler çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.

3- Kısmi zamanlı öğrenciler amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı ve güler yüzlü olmak işlerini tarafsızlıkla tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

4- Kısmi zamanlı öğrenciler kendilerine verilen görevlerde ilgili mevzuat esaslarına ve amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

5- Birim personeli yanlarında çalışan kısmi zamanlı öğrencilere yetki ve sorumluluklarını devredemezler.

6- Kısmi zamanlı öğrenciler iş yerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına iş disiplinine iş sağlığı ve güvenliği kurallarına yönetmelik genelge talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.

7- Kısmi zamanlı öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadırlar.