Genel Bilgiler

      2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46 ve 47. maddeleri uyarınca kurulan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmaktadır. Bütçe imkânları dâhilinde öğrenci ve personel yemekhaneleri, toplantı, tiyatro ve sinema salonları, spor salonu ve sahaları açmak ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla görevlidirler. Kültürel faaliyetler ve spor alanlarında gösteriler yapmak için Bahar Şenlikleri düzenler, ayrıca öğrencilere burs ve kredi sağlama, beslenme, boş zamanlarını değerlendirme konusunda yardımcı olacak hizmetlerde bulunur.

     Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; öğrencilerin ve çalışanların sosyal, kültürel, rehberlik ve danışma ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Beslenme Hizmetleri Birimi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Birimi, İdari ve Mali İşler Birimi, Spor Hizmetleri Birimi ve Kültür Hizmetleri Birimleri ile faaliyette bulunarak hizmet vermektedir.

     Eğitim-öğretim döneminin başlaması ile birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca; Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerimize yeni kayıt yaptıran ve Üniversitemizin bir ferdi olan öğrencilerimizin boş zamanlarının değerlendirilmesi amacıyla ilgi duydukları alanlar tespit edildikten sonra öğrencilerimizin bu alanda faaliyet göstermeleri için yönlendirmeler ve gerek görülen alanlarda seçmeler yapılarak faaliyetlere başlanılmaktadır. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak öğrencilerin ve personelin sportif, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerini düzenlemekte, bütçe imkânları dâhilinde yapılacak faaliyetleri destekleyerek katılımı teşvik etmekteyiz.

    Öğrencilerimizin boş zamanlarında gerçekleştirecekleri aktiviteler almış oldukları dersler kadar önemli ve gereklidir. Bu aktiviteler öğrencilerin kimlik, değer ve sosyal beceriler kazanımının yanı sıra kişisel ve mesleki becerilerinin gelişiminde de etkili olacaktır.  Üniversiteler çok kültürlü yaşama alanlarıdır, öğrencilerin kültürleşmelerinde, farklı kültürleri tanımalarında ve birlikte ortak yaşama kültürü oluşturmakta etkindir. Bu sebeple öğrencilerin yerleşke içindeki sosyal ve kültürel faaliyetlerle daha sık karşılaşması ve bunların üniversite yaşamının bir parçası haline dönüştürülmesi kültürleşme açısından ve öğrencilerin farklı kültürleri tanımaları açısından önemlidir.