Vizyon ve Misyon

VİZYON

Öğrencilerimize ve personelimize yönelik hizmet verdiğimiz tüm alanlarda taleplere cevap verebilen, bilgi ve teknoloji ile donatılmış, kaynaklarını verimli ve etkin kullanan hizmet verdiği kitle ile daima kendini geliştiren, yenilikçi ve öncü olmayı hedeflemekteyiz.

MİSYON

Toplumumuzun gelişmesine katkıda bulunacak aydın, yaratıcı düşünebilen, ileri görüşlü, yenilikçi, araştırmacı ve dinamik insanlar yetiştirmeyi, Çağdaş bir Türkiye için yarınları yaratacak  olan öğrencilerimizin sosyal gelişimlerini sağlayacak bir üniversite ortamı yaratmak amacıyla öğrencilerimizin sosyal, kültürel, beslenme, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ihtiyaçlarını karşılamaktır.