Sağlık ve Sosyal Hizmetler Birimi

      Öğrencilerimizin bireysel ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla hizmet vermektedir. Üniversitemiz burs hizmetlerini yürüten birimimiz YÖK destek bursu, Kredi Yurtlar Kurumu bursu, yemek bursu, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmasına ilişkin başvuruları ve bunlarla ilgili yazışmaları gerçekleştirmektedir. Öğrencilerimize ve çalışanlarımıza Mediko-Sosyal Merkezinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmeti verilmektedir. Uzman Psikolog eşliğinde öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitime veya meslek ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde, Üniversitemize uyum sağlamalarında onlara danışmanlık ve rehberlik yapar. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimine yapılan tüm başvurular ve sunulacak tüm bilgiler gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde kimseyle paylaşılmamaktadır. Ayrıca Öğrencilerimize destek olmak, iyi yaşam koşullarına sahip, geleceğe umutla bakabilecek toplum bireylerinin yetişmesine katkıda bulunmak, toplumsal fayda ve farkındalık sağlamak amacıyla birimimizde sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmektedir.

Yapmakla Sorumlu Olduğu İşler:

  1. Öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitim veya meslek ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde danışmanlık ve rehberlik yapmak,
  2. Yeni kayıt yaptıran öğrencilere üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak,
  3. Öğrencilerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Biriminden en etkin şekilde faydalanabilmelerini sağlamak,
  4. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yemek bursu hizmeti kapsamında öğrencilere kontenjan dâhilinde verilen yemek bursları ile ilgili her türlü işlemin takibinde yer almak,
  5. KYK tarafından üniversitemize ayrılan kontenjan kadar verilen karşılıksız burslarla ilgili süreçte yapılması gereken işlemlerde bulunmak.
  6. YÖK Destek Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin ödemelerinin zamanında yapılması için gerekli işlerin takibinde bulunmak.
  7. Kısmi zamanlı öğrencilerin girişleri, ücretlerin ödenmesi ve puantajların zamanında gelişinin takip edilmesi sürecinde gereken işlemlerde bulunmak,
  8. Toplumsal fayda ve farkındalık sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri geliştirmektir.

 

Birimimizde yürütülen hizmetler;