Politikalarımız

-Öğrencilerin sağlıklı ve ekonomik koşullarda kaliteli beslenmeleri için gerekli tedbirleri almak.

-Nitelikli ve yaygın bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak.

-Öğrencilerimizin burs ve kredi imkanlarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak.

-Öğrencilerimizin serbest zamanlarını etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmelerine imkan ve fırsat yaratmak.

-Öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere aktif olarak katılımlarını sağlamak.

-Öğrencilerimizin sosyal sorumluluklar üstlenebileceği kulüp, topluluk vb. örgütlenmeleri teşvik etmek.

-Öğrencilerimizin bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak.

-Üniversitemizin eğitim ve bilim hizmetlerine destek amaçlı çalışmalar yapmak.

-Dairenin görev alanına giren hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik gerekli tesis, saha ve alanları oluşturmak ve bu hizmetlerin etkin ve verimli şekilde verilmesini sağlamak.