Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

SPOR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Görevin Kısa Tanımı :

Üniversite öğrencisi ve personelin beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek onlara disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmak, boş zamanlarını değerlendirmek, enerjilerini olumlu yöne yöneltmek.

Yapmakla Sorumlu Olduğu İşler :

1-Üniversite Sporları federasyonunun müsabakalarına hazırlanmak ve katılmak.

2-Grup çalışmaları ve karşılaşmaları düzenlemek, spor branşları kurmak.

3-Bahar Şenlikleri kapsamında bazı branşlarda öğrenci ve personel arası müsabakalar düzenlemek.

4-Spor tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını, elemanların planlı bir şekilde çalışmalarını ve bir merkezden yönetilmelerini sağlamak.

5- Spor alanlarını mevcut programa göre yönetmek, temizlik, bakım ve onarımlarının sağlanması hususunda gereğini yapmak.

İşi Yapmakla Sorumlu Personelin Unvan ve Nitelikleri :

1-Kurumun ve birimin hedeflerini en üst seviyede gerçekleştirilmesi için maiyetindeki personele liderlik eder. Zamanı yerinde ve düzenli kullanır.

2-Tüm faaliyetlerinde öğrencilerin ve çalışanların memnuniyetini arttırmayı ön planda tutar.

3-İşin yapılışı sırasında istenen ve arzu edilen sonuçların elde edilmesine odaklanır.

4-Kurumdan hizmet alan tüm paydaşları memnun edecek şekilde işleri düzenler

5-Birimin hedeflerine ulaşması için kısa ve uzun vadede planlama yapar

6-İşin gerektirdiği konularda çekingen davranmaz, sorumluluk alır riskleri de göz önünde bulundurarak inisiyatif kullanır.

7-Üst yöneticilerle ilişkilerini Kurum kültürüne uygun olarak düzenler ve sağlıklı bir bilgi akışı sağlar.

8-Görev alanıyla ilgili alan ve mekanların korunması, bakım ve her türlü onarım ile eksiklerin giderilmesi için üstleri ile irtibat kurar ve gereğini yapar.