İş Analizi ve Görev Tanımları

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İş Analizi ve Görev Tanımları
İdari ve Mali İşler Birimi İş Analizi ve Görev Tanımları
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Birimi İş Analizi ve Görev Tanımları
Kültür Hizmetleri Birimi İş Analizi ve Görev Tanımları
Spor Hizmetleri Birimi İş Analizi ve Görev Tanımları
Beslenme Hizmetleri Birimi İş Analizi ve Görev Tanımları