Yemek Bursu

                             Yemek Bursu Alt Süreci

 1. Her Akademik yılın başında Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilere ve sporcu takımlarına üniversite birimlerindeki/fakültelerdeki öğrenci sayılarına göre kontenjan ayrılır ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.             
 2. Üniversite birimlerinin/Fakültelerin belirlenen kontenjanları, başvuru şekli, şartları ve süresi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın web sitesinde yayımlanır ve ilgili birimlerine/Fakültelerine kontenjanları yazılı olarak bildirilir.
 3. Yemek bursundan faydalanmak isteyen ve doğrudan faydalanabilecek öğrenciler web sitesinde yayımlanan başvuru formunu doldurarak birimlerine/fakültelerine teslim eder.
 4. Birimlerde/fakültelerde oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından öğrencilerin başvuru formları değerlendirilir. Değerlendirme formundaki puanlamaya göre adaylar en yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.
 5. İlgili birimler/fakülteler tarafından asil ve yedek şeklinde oluşturulan listeler birimlerin/fakültelerin Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na gönderilir.
 6. İlgili birimlerin/fakültelerin Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nca hazırlanan nihai liste Üniversite Yönetim Kurulunca görüşülmesi için gönderilir.
 7. Üniversite Yönetim Kurulunda kesinleştikten sonra yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından tanzim edilerek öğrencilere ilan edilmek üzere ilgili birimlere/fakültelere gönderilir.
 8. Yemek Bursu kazanan öğrencilere ilgili birimler/fakülteler tarafından duyuru yapılır öğrenciler Akıllı Kart Merkezi'ne yönlendirilir. Yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi Akıllı Kart Otomasyon Sistemi'ne tanımlanması için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na gönderilir.
 9. Akıllı kart merkezine başvuran öğrencilerin kimlikleri otomasyon sisteminde yapılmış olan yemek bursu tanımlanması ile eşleştirilerek öğrencinin yemek bursu aktif hale getirilir.
 10. Öğrenci, yemekhanelerdeki kiosk cihazlarına kimlik kartını okutarak yemek hizmetinden ücretsiz olarak yararlanır. 
 11. Yemek bursunu kötüye kullanarak (kendinden başkasına kartını kullandırma vs) tespit edilen öğrencilerin yemek bursu kesilir. Yemek bursu belirtilen sebeplerle kesilen öğrencilerin yerine yedek adaylara puan sırasına göre yemek bursu verilir.
 12. Yemek bursundan doğrudan faydalanabilecek öğrenciler;
 1. Sağlık Raporuyla belgelendirilmek şartıyla % 40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler,
 2. Anne, baba ve kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,
 3. Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler,
 4. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde oluşan ve Üniversitemizi Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda temsil eden takımlarda yer alan öğrenciler ile Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrencilere, Başkanlığın teklifi ve Rektör onayıyla kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın yemek bursu verilebilir.
 5. Başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerden yıl içinde Rektörlüğe veya Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvuran öğrencilere Akademik yılın başında belirlenen kontenjanın % 5’ini geçmemek üzere yemek bursu verilebilir.
 1. Yemek bursu alamayacak öğrenciler;
 1. Yemek bursuna başvurmak istediği tarihte okula giriş tarihi itibariyle, bir öğretim yılı kaybı bulunan öğrenciler,
 2. Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücretle çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
 3. Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerine,
 4. Yabancı Uyruklu ve TÖMER’li öğrencilere,
 5. Yemek bursu yönergesi hükümlerine göre yemek bursu almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,
 6. Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilere yemek bursu verilmez.